پروتکل های بهداشتی (کرونا)

پروتکل بهداشتی برگزاری نمایشگاه : دانلود فایل pdf راهنمای فاصله گذاری در نمایشگاه ها : دانلود فایل pdf راهنمای گام دوم مبارزه با کووید 19 : دانلود فایل pdf

وزارت بهداشت پروتکل های جدیدی در راستای برگزاری نمایشگاهها اعلام نموده است. لطفاً همگی کمک کنیم و با مطالعه ی دقیق این پروتکل و سعی حداکثری در عملی نمودن آن، گامی موثر در سلامت عمومی جامعه برداریم.
لینک راهنماهای گام دوم مبارزه با کووید 19:
https://behdasht.gov.ir/step2corona
فایل های مربوطه نیز به ضمیمه در دسترس مشارکت کنندگان عزیز قرار گرفته است.

پست الکترونیک

info@ibiex.ir

فکس

693 70 880 (021)

تلفن

844 70 880 (021)

833 70 880 (021)

آدرس

تهران-بلوار مرزداران خیابان ابراهیمی-برج الوند-واحد606